Betingelser

Link til kursuskalender og tilmelding findes her.

Betingelser vedr. køb af kursuspladser hos Speedbaadskort.dk og InitiativGruppen ApS

Speedbaadskort.dk er ejet af InitiativGruppen ApS, Lundtoftevej 212, 2800 Lyngby, CVR nr. DK-14 74 74 00. Ved bestilling af plads på et kursus, skal der opgives eventuelt firmanavn, fornavn og efternavn på kursusdeltageren, adresse, postnummer og by samt telefonnummer og email-adresse. Ved tilmelding af flere deltagere skal informationerne angives for hver deltager ved separat tilmelding.

Tilmeldingsfrist til kurserne er anført ved kurserne. Kontakt os telefonisk for restpladser ved sen tilmelding.

Tilmelding er bindende. Ved afmelding to uger inden kursets begyndelse refunderes 90 procent af det indbetalte beløb. Ved afmelding indtil fem hverdage inden kursets begyndelse refunderes halvdelen af det indbetalte beløb. Ved afmelding senere end fem hverdage inden kurset begynder, er der ingen refusion af indbetalte beløb. En ubenyttet tilmelding kan dog overdrages til anden deltager iflg. aftale og på samme kursus, som på det som afmeldingen har fundet sted.

Kursusbeløbet skal betales via PC-bank, Dankort eller MobilePay til telefon 40630053 ved tilmelding. Ønskes anden betalingsform, kan det anføres ved tilmelding med beskrivelse af den ønskede betalingsform, hvorefter kursusdeltageren vil blive kontaktet af InitiativGruppen med opfordring til at betale via PC-bank til konto reg.nr. 2464 konto 8980202756. Husk at oplyse personnavn og kursus ved betaling.

Priser anført på speedbaadskort.dk er inkl. moms. Bemærk at der skal afregnes separat kr. 250.- til censor for prøven og certifikatet. Beløbet betales kontakt til censor ved prøvens afholdelse.

Alle ændringer meddeles kun via email, hvorfor det er vigtigt at oplyse korrekt email-adresse ved tilmelding.

Faktura udstedes under kurset og tilsendes fakturamodtager straks efter kurset. Ved aflysning eller udsættelse af et kursus, tilbyder InitiativGruppen at refundere det indbetalte beløb straks efter, at aflysning eller udsættelse er meddelt kursusdeltageren. Har kursusdeltageren spørgsmål til kurset eller til kursusstedet, kan der rettes henvendelse til InitiativGruppen telefon 40 63 00 53, hvor der kan indtales besked hele døgnet og vi vender tilbage hurtigst muligt.

InitiativGruppen registrerer kun de data, deltageren oplyser på tilmeldingsblanketten ved tilmelding.

Har du købt båd og har du brug for hjælp til at indøve sejlads? Så kontakt os og vi hjælper dig med at gennemgå et program med øvelser, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye båd.

Hvornår er der krav om speedbådskort? Læs mere her

Reglement:

Hvis du bliver stoppet af politiet på vandet, så checker de for følgende:

  • At du har gyldigt speedbådscertifikat
  • At du har redningsveste til alle ombord i korrekt størrelse
  • At du ikke overskrider promillegrænsen ved indtagelse af alkohol (bemærk skrappere krav i Svensk farvand)
  • At du overholder eventuelle fartgrænser (i havne og smalle sund, hvor fartbegrænsning kan forekomme)
  • At du iøvrigt overholder sejladsbestemmelserne på stedet (eksempelvis ikke benytter hovedløbet til Københavns Havn)